Vicent Martines Peres

Instituto Superior de Investigación Cooperativa IVITRA [ISIC-IVITRA] – (Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante)
Vicent Martines Peres

Vicent Martines Peres

Director – IVITRA [ISIC-IVITRA]

martines@ua.es
https://bit.ly/2FYqLOq

Biodata

 • Catedràtic d’Universitat [2003-] / Catedrático de Universidad [2003-] / Full Professor and Chair [2003-].
 • Dept de Filologogia Catalana, Universitat d’Alacant / Universidad de Alicante / University of Alicante
 • Doctor en Filologia Catalana / PhD in Catalan Philology
 • Doctor Europeu en Traducció i Interpretació / European PhD in Translation Studies.
 • orcid.org/0000-0002-2186-4815, Scopus Author ID 26431482000, ResearcherID G-7498-2015 [Thomson & Reuters], ISNI 0000000059291309
 • INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS (Secció Filològica) Barcelona, REIAL ACADÈMIA DE BONES LLETRES DE BARCELONA.
 • Director, INSTITUT SUPERIOR D’INVESTIGACIÓ COOPERATIVA «IVITRA» (‘Institut Virtual Internacional de Traducció’) [Ref. ISIC/2012/022]: http://www.ivitra.ua.es
 • Director (Fundador), Seu Universitària de la Nucia (Universitat d’Alacant) [2001-] / Director (Founder) University of Alicante Venue at La Nucia [2001-]http://web.ua.es/es/seus/lanucia/
 • Director (Fundador), Seu Universitària de Xixona (UA) [2001-2009] / Director (Founder) University of Alicante Venue at Jijona [2001-2009]
 • Codirector (Cofundador / Cofounder), CENTER FOR CATALAN STUDIES (University of California at Santa Barbara, USA)  [2016-]: http://www.cativitra.ucsb.edu/
 • Codirector (Cofundador / Cofounder), Internationales Institut für Iberische Studien (Otto-Friedrich Universität Bamberg) [2015-].
 • IP, Projecte PROMETEO/2009/042 & PROMETEOII/2014/018 [Programa Prometeo per a Grups d’Investigació en I+D+i d’Excel·lència, FEDER-UE]: http://www.ivitra.ua.es
 • Director, Programa de Doctorat internacional «Intercultural and Historical Transfers in Medieval Mediterranean Europe»: http://www.ivitra.ua.es/doctorado/doctorado.htm
 • Editor, Series IVITRA Research in Linguistics and Literature, John Benjamins [ISSN 2211-5412] (Amsterdam, The Netherlands / Philadelphia, USA): https://benjamins.com/#catalog/books/ivitra/main
 • Editor, eHumanista/IVITRA [ISSN 1540-5877] (University of California at Santa Barbara, USA): http://www.ehumanista.ucsb.edu/ivitra
 • Director, Mirabilia/MedTrans [ISSN 1676-5818] (Institut d’Estudis Medievals, Universitat Autònoma de Barcelona; Universidade Federal Espiritu Santo, Vitória, Brasil): http://www.revistamirabilia.com/
 • Editor, Studia Iberica et Americana. Journal of Iberian and Latin American Literary and Cultural Studies [ISSN 2327-4751] (California State University at Fullerton, USA): http://hss.fullerton.edu/mll/journal/
 • Director, Sección de «Filología Catalana» & Colección «Clásicos Valencianos», Editorial Atenea-Centro de Lingüística Aplicada, Madrid: http://www.editatenea.com/

 

Más información disponible en: https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/es/martinez-perez-vicent/861

Ponentes

200€

Per Person

 • Fecha límite de inscripción 15/06/2018

 • Publicación de comunicaciones

Asistentes

50€

Per Person

 • Fecha límite de inscripción 20/06/2018

Ponentes

75€

Per Person

 • Fecha límite de inscripción 15/06/2018

 • Publicación de comunicaciones

Ponentes

150€

Per Person

 • Fecha límite de inscripción 30/05/2018

 • Publicación de comunicaciones